تحلیلی نقلی و تاریخی بر رأفت و خشونت در اسلام
47 بازدید
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-304-634-7
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب با موضوع تحلیلی از رأفت و خشونت در اسلام در دو بخش تدوین یافته ؛بخش اول با عنوان اسلام دین خشونت نیست شامل شش فصل به ترتیب1:کلیات2:نگرشی به آیات3:مروری بر روایات،4:دیدگاه امام خمینی ره،5:در منظر شهید مطهری ره،6:پرسشها و پاسخها؛و بخش دوم با عنوان اسلام دین رأفت و مدارا شامل هفت فصل به ترتیب1:کلیات،2:نگرشی به آیات،3:مروری بر روایات،4:رأفت و مدارا در سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله،5:رأفت و مدارا در سیره ائمه اطهار علیهم السلام،6:رأفت ومدارا رمز ماندگاری حکومتها و فصل هفتم:پرسشها وپاسخها و به تبیین و بازکاوی مسأله خشونت و مدارا در اسلام می پردازد و ساحت پاک ومقدس این دین حنیف را از هرگونه شائبه و برچسب خشونت و دین مدافع تروریست مبرا می نماید.