نگاهی گذرا به کشاورزی از دیدگاه قران
43 بازدید
محل نشر: فرهنگ جهاد 25و26
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی